Vanaf heden is deze website verplaatst naar
http://home.scarlet.be/jefdamen/Ubuntu.html